Om Nutiden

Vi har länge fantiserat kring hur ett samhälle som är hållbart på riktigt skulle se ut. Kan vi ta inspiration från förr och använda oss av kunskap från idag för att skapa en plats där vi verkligen kan pröva oss fram och lära oss tillsammans?  Kunde vi inte tänka ut något vettigare sätt att ordna våra liv här på jorden? Kunde vi studera skillnaderna i vårt bruk av jordens resurser när vi ändrar vår livsstil?

Finns det några fler som skulle tycka att det vore spännande att leva med oss i detta experiment? Att viga våra liv till att tillsammans ta fram ett hållbarare livsstilskoncept som fungerar för oss här i Sverige idag. Är vi fler som tycker att det känns så viktigt att det är värt att försöka?

Några av de enkla saker som vi är sugna på att experimentera med är följande:

 

Att samla livet nära, arbete och bostad på samma plats.

För att vår bygemenskap skall vara levande är det viktigt att vi strävar mot att skapa möjligheter till vår försörjning här på gården där vi bor. Om vi skall känna närhet, gemenskap och delaktighet är det en förutsättning att vi finns här på plats.

Att slippa ständiga transporter till och från arbete och att försöka uppmuntra till att samla våra nära och kära i generationsboende på en och samma plats ser vi som en viktig del av ett naturligt liv och ett sätt att minska vårt konsumerande av jordens resurser.

Platsen vi drömmer om har naturliga förutsättningar för odling, djurhållning, hantverk och många andra möjligheter till olika verksamheter som kan utföras här och kan tillfredsställa våra basbehov, såväl fysiska som sociala.

Kan vi lära oss att skilja på våra skapade behov och våra verkliga basbehov lämnas mer utrymme för att ha roligt medan vi arbetar och att göra saker ordentligt med omsorg och kvalitet.

 

 

Tillsammansförsörjning och gåvoflödeskultur

Vi har i vår kultur, i vårt “civiliserade” samhälle fått lära oss att ta för oss. Att det är den som är bäst som vinner och att livet är en tävling. Konkurrens, vassa armbågar, ett skarpt intellekt, vara snygg,  ha stora muskler och mycket pengar är sådant som premieras. Att ensam är stark, att sköta oss själva och skita i andra. Detta kan låta överdrivet men tänk gärna igenom hur mycket i vårt samhälle idag fungerar. Betyg, lönesättning, och allt som därpå följer med de fördelar man njuter om man lyckas ta sig fram och upp på karriärstegen.

Hur vi kan övergå till att tänka på helheten, på allas bästa? Att ta fram egenskaper som ödmjukhet och generositet.

Allting bygger på en inlärd rädsla som fått oss att tro att vi lever i ständig risk för brist, att vi behöver bunkra upp, samla pengar på banken och andra tillhörigheter. Känslan av att vi inte kommer att ha nog. Att vi måste passa på att ta för oss när det bjuds. Kan vi släppa denna rädsla och byta den mot tillit så ändras plötsligt alla förutsättningar för vår existens här på jorden. Jordens resurser räcker till oss alla! Genom att bara ha just det vi behöver och att våga ge av det som är överflödigt till andra kan vi fördela våra resurser så att det blir nog till alla. I vår by, på jorden.

Att stanna kvar i den ekonomiska strukturen vi har vad det gäller våra utåtriktade verksamheter, men att sinsemellan i byn börja träna oss i att verkligen ge och hjälpa varandra, att förstärka det vi som vänner redan gör. Ingen press, inget tvång, bara att börja leka med fenomenet gåvoflödeskultur och tillsammans se vart det kan ta oss.

 

 

Våra äldre

En stor resurs som idag är alldeles för bortglömd är våra äldre. I ett naturligt samhälle har de äldre en viktig roll och åtnjuter stor respekt för den kunskap och erfarenhet de besitter. Det är en stor avsaknad idag för barn och unga att inte tillräckligt få åtnjuta den lugn och vishet som förr  fanns representerad av de äldre. Även när krafterna sinar och sjukdom och sängliggande kan slå till på ålderns höst skall det vara möjligt att ge den vård och omsorg som behövs. Skalar man bort vinstintressen för vårdbolag så finns alla möjligheter till att ge våra äldsta ett värdigt och njutbart liv in i det sista. Vi skulle vilja skapa äldreanpassade bostäder på gården i form av kooperativt äldreboende med en intern hemtjänst för de som behöver hjälp, som främjar integration i stället för isolering, där vi alla bor och verkar nära varandra. Där unga och gamla kan göra saker tillsammans. Många gånger har de äldre både öga och tid för alla de viktiga detaljer som de yngre lätt springer förbi. Vi kan komplettera varandra och samarbeta kring till exempel barnen, hantverk, djurhållning, kultur och mycket mer.

Barnen

Något av det viktigaste vi har är våra barn. Hur dom mår och kommer att må i sina liv påverkas mycket av deras första år och även resten av deras uppväxt. De personer de växer upp till formar allas våran framtid.

Det fanns en kvinna som forskade på lycka, Hon blev tipsad om att besöka en stam i regnskogen som var kända för att vara de mest gladlynta och bekymmersfria människor. Hon reste dit och levde tillsammans med dem en längre tid. Det resultat hon kom fram till var att den stora skillnaden mellan hur dom hade det jämfört med oss var att deras barn fick vara med sina föräldrar så länge dom ville, tills dom själva valde att ge sig ut på äventyr. Sen tillkom väl även att dom föddes naturligt, blev burna intill sina föräldrars kroppar, åt naturlig mat och hade glada, lugna människor omkring sig..

Det vore fantastiskt om vi kan skapa en tillvaro där vi i alla fall kan arbeta nära våra barn och att kunna ha mycket fritid tillsammans när barnen är små. Att våra barn får vara med människor de känner väl på en plats där de är hemma. Om vi låter våra barn känna att dom är bra som dom är utan villkor kommer vi att göra det lätt för kommande generationer att naturligt vara fria från rädslan att inte vara nog och att behöva hävda sig materiellt och med prestationer.  Detta är ett ämne som inte kan diskuteras nog, det är något vi vill utforska vidare på gården i olika former.

 

 

Beslutsfattande och riktning

Modellen vi tänker oss är kooperativt hyresboende, vilket betyder att vi är hyresgäster men samtidigt våra egna hyresvärdar. Det är en boendeform som ger stabilitet därför att vi själva skapar strukturen och regler som vi vill följa samt att vi kan välja vilka de nya medlemmar som kommer in är. Det är inte en så vanlig boendeform i Sverige, men dock väl beprövad och vi har sett många goda exempel som fungerat väl sedan många år. Efter våra år som hyresgäster med många hyresvärdar som passerat revy, längtar vi efter att få vara delaktiga i beslut kring vårat eget boende och känna att den kraft vi lägger ner på vår boplats kommer att förvaltas väl.

Vi vet att kunskapen om hur vi som människor kan leva som en del av naturen redan finns och att det bara är frågan om att lägga vårt fokus på att återfinna den. Det finns redan naturliga lagar som säger vad som fungerar och inte, det är bara det att vi glömt bort att lyssna på dom.

Kan vi bara enas kring en enda fråga: -Att vi vill lära oss att leva i harmoni med naturen igen, så kommer detta samarbete att kunna ske med glädje.

Inspirerade av många naturfolks sätt att ta sina beslut, som en sann demokrati, där man tar hänsyn inte bara till varje mänsklig individ utan till allt liv, kan vi lära oss att åter bli en del av helheten och fatta våra beslut till helhetens bästa.

En bygemenskap baserad på frihet under ansvar med gemensamma grundstenar som bygger på en strävan mot vad som verkligen är i harmoni med naturen. Vi är fast övertygade om att det inte bara finns ett enda sätt som är rätt, utan att det finns lika många vägar som vi är individer. Vi kan respektera varandras sätt och skapa sida vid sida.

Kommunikation i form av ting, råd eller cirkelsamtal där alla som vill får engagera sig och tala är vägar att både förhindra och lösa konflikter. Att ta våra beslut  på ett sätt där alla är delaktiga gör att de beslut som tas kan implementeras på ett mycket effektivare sätt även om beslutsprocessen tar längre tid. När man använder sig av metoder som sociokrati och Japanmodellen, där man väntar in allas åsikter och ger sig tid att ändra sina idéer så att de passar de som är inblandade får man en stadigare grund att stå på. Med full transparens kring ekonomi , beslutsfattande och vad som sker i olika arbetsgrupper kan alla vara delaktiga i det som sker.

I och med att vi själva länge levt i en liten kollektiv bygemenskap har vår kunskap växt och vi har fått en större förståelse kring gemensamhet och skapande tillsammans.

Allt kan inte ske över en natt men vi har en seriös strävan efter en livsstil som är hållbar på riktigt. Inspirationen kommer från bondesamhällets självhushållarkultur baserad på odling, hantverk och djurhållning, naturfolkens jägar och samlarkultur och dagens permakultur, biodynamik, individuell kreativitet, konst och kultur. Vi ser att det är just bredden och valfriheten som ger oss möjlighet att utbyta inte bara livsnödvändigheter som mat, kläder och verktyg utan även erfarenheter av vad som verkligen funkar idag, i vår tid här i vår del av världen.

 

Kultur

Konsten, musiken, teatern och dansen är en naturlig och självklar del i människans liv på jorden. När vi flyttar den från gallerierna och dom stora scenerna in i vårt vardagsliv och gör den tillgänglig för oss alla kan den genomsyra och berika våra liv varje dag.

Begreppet konst är något vi kan applicera på allt vi gör och allt vi är, livskonst, kokkonst, konsten att städa men även att leva tillsammans med andra och att skapa skönhet i vår omgivning.

Vi som är konstnärer, musiker, designers, konsthantverkare och andra med kreativa talanger har en viktig uppgift i världen idag. Om vi kan släppa den riktning vi är in styrda på med karriär, framgång och pengar så är det just med kreativitet, uppfinningsrikedom och samarbete vi kan göra dom stora förändringarna i vår värld. I en fyrkantig samhällsstruktur som premierar kontroll, makt, struktur, ordning, konkurrens och ekonomisk tillväxt är det vi som kan balansera vågen med vår mer livfulla väg av glädje och kärlek. Att med kreativitet, frihet, intuition och öppet sinne skapa den balans som nu förespås vara möjlig mellan feminint och maskulint, yin och yang, där våra olika egenskaper kan samspela för allt liv.

 

Balanserad digitalisering

Vårt digitala användande är totalt ohållbart. Det orsakar flerfalt mer koldioxidutsläpp än vårt flygande när vi flög som värst.     Just nu är vi så höga på alla möjligheter och all underhållning att de flesta av oss inte vill ens tala om detta. Jag är dock säker på att mången förälder längtar tillbaka till hur det var när barnen kunde leka själva och hittade på långt mer kreativa lekar än de flesta skärmanvändande barn gör idag. Och, ja! Det är roligt med sociala medier och så praktiskt med allt arbete man kan sköta på en smartphone. Och vad skoj det är med film, och serier!! Men att vi alla invånare på planeten jorden ska ha en smartphone och en dator var, som dessutom ska bytas ut årligen är inte hållbart. Det går bara inte. Tillverkningen med alla metaller som ska brytas i gruvor och alla slavarbetare som plågas i fabrikerna är inget vi kan fortsätta med i den här takten, det är bara att inse. Dessutom är det vetenskapligt bevisat att sociala medier och annan skärmtid påverkar vår psykiska och fysiska hälsa väldigt negativt. Det är väldigt tydligt när det gäller barn och unga. Jag vet av egen erfarenhet att det är näst intill omöjligt att leva i dagens Sverige utan att ha en egen smartphone. Men det går, med bank ID på dator att klara sig i de flesta fall.

Min erfarenhet av att leva i gemenskap är att upplevelsen och kommunikationen är som natt och dag beroende på vilka digitala vanor de boende har. Min dröm vore att var och en inte har skärmar hemma, utan att det fanns ett gemensamt kontorsrum, där vi kunde boka en dator (som det är på biblioteket) vid behov. Finns program för bank ID så kan flera använda samma dator. Någon som är bra på datorer kan ha som ansvarsområde att se till  att de fungerar och hjälpa till vid behov. Vi kunde ha ett gemensamt konto på sociala medier, den som sköter det kan kolla om det är några roliga evenemang på gång i närheten, och sätta upp lappar på en anslagstavla! Även sköta kommunikation utåt, om vi tycker att det behövs. Sen kunde vi kanske ha gemensamma filmkvällar då och då om vi känner för det..

Minns ni hur de sålde på oss hemdatorerna? Vi skulle spara så mycket tid! Det skulle bli så enkelt allting. Jag skulle vilja träffa den som använde mer tid till att fylla i sina postgiroblanketter, slå i telefonkatalogen eller bläddra i Gula Tidningen än de idag gör framför datorn.

 

Odling och djurhållning

Att tillsammans odla vår egen mat och att ha djur som lever med oss skapar ett naturligt kretslopp av näring till jorden och till oss. Vi undviker resor till mataffären, förpackningar och all den miljöpåverkan och andra skador på djur och natur som kommer med matindustrin. Vi vill sakteliga bli mer och mer tillsammansförsörjande på allt det vi behöver.

Jag som skriver den här texten verkligen bara är på lärjungestadiet vad det gäller ämnet i fråga och vi söker andra som har erfarenhet och passion kring odling, djurhållning och matförädling. Vi har i vårt kollektiv odlat i många år men aldrig tagit det hela vägen och verkligen satsat på självförsörjning fullt ut. Vi är dock arbetsamma och läraktiga assistenter och deltar med glädje i arbetet.

De djur vi själva har erfarenhet av att ta hand om är höns, ankor, katter och till viss del får. En stor dröm vore att även få leva tillsammans med kor och ge dom bästa möjliga liv samt som en bonus kunna få ta hand om en del mjölk för att göra ost och smör, när kalvarna fått sitt.

Vi är själva passionerade ull älskare och vill gärna ha får av en lantras som heter Klövsjöfår, som har en ull som vi blivit extra förtjusta i. Vi är dock inte själva lagda åt att slakta eller äta kött men uppskattar att ha andra i kring som kan det, då det ibland kan vara en nödvändighet.

Att ha djur som ger gödsel till våra odlingar på platsen är en fantastisk förmån och det som gör oss oberoende av att färdas med bil för att köpa gödsel, som kanske skulle vara förpackad i plast.. etc.. eller det värre alternativet ifall ingen håller djur, konstgödsel som tillverkas av bland annat fosfor som behöver brytas i gruvor för att fraktas långa sträckor, och som inte är miljövänlig eller klimatsmart på något sätt.

Vi är för mångfald på alla plan och ser att det är viktigt att alla får välja den kosthållning som passar dem, veganer, paleoliter och allt däremellan kompletterar varandra och så länge vi respekterar varandra är det inget som hindrar att vi delar bord.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *