Boende

Bostäder

Vi vill bygga med tanke på hälsa och välmående ur flera aspekter. Mindre enklare bostäder för eget boende med gemensamma byggnader för dusch, bastu, storkök, gästrum, ateljéer och verkstäder ger låga kostnader och tillför gemenskap och tränar oss i samarbete. Att bygga hus som är vackra och passar in i naturen och i landskapet, antingen naturhus med torvtak och lerväggar inspirerade av Earthships och hobbithus, eller mer för bygden traditionella hus är både logiskt och praktiskt. Gamla tekniker som ramverk och kubbhus med lokala material som trä, halm, hampa, kalkbruk och lera ger stadiga hus som håller i längden och naturmaterialen ger ett hälsosamt inomhusklimat och en vacker exteriör.

Vi vill bygga med hänsyn till landskapet och värna om marken. Som man byggde förr då man följde naturens egna former och hittade de bra boplatserna i stället för att spränga och plana ut.

Vi tänker oss även att bygga små äventyrliga gästhus till vandrarhems verksamhet.

Detaljer kring byggnation och boendefrågor kan fastställas först efter att vi diskuterat och gått igenom våra och jordens behov och möjligheter.

Bilderna i collaget ovan är några av de finaste husen jag har hittat på nätet, längst ner till höger Simon och Jasmine Dales berömda hobbithus. Se mer på:  http://simondale.net/index.htm

/Johanna

Dwelling-places

We wish to build with consideration to health and well-being from several aspects.  Smaller, simple houses for private living with common buildings  for showers, saunas, kitchens, guestrooms, studios and workshops will help us lower living costs, as well as give us practice in cooperation. To build a house that is both beautiful and that which blends in with the landscape and nature (either Earthships, hobbit-houses, or more traditional houses) is both logical and practical.  Old techniques, using local, natural materials such as wood, thatch, hemp, limestone and mud will give us long-lasting, sturdy houses with healthier inner environments while having beautiful exteriors.

We wish to build with regard for the landscape and consideration to the ground.  Like they did before, where they followed the lay of the land and built in accordance with that instead of just blasting away and flattening out areas to colonate. We’d even like to build small guesthouses for our hostel business idea.Details about building and living can be settled after discussions about needs and possibilities – both ours and the Earth’s.

Some of the finest houses I’ve been able to find on the internet are in the collage above. The one on the bottom, right is Jasmine and Simon Dale’s famous hobbit-house.  See more at: http://simondale.net/index.htm

/Johanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *