Arbete och bostad på samma plats

För att vårt by samhälle skall vara levande är det viktigt att vi skapar möjligheter till vår försörjning här på gården där vi bor. Om vi skall känna närhet, gemenskap och delaktighet är det en förutsättning att vi finns här på plats.

Att slippa ständiga transporter till och från arbete och att försöka uppmuntra till att samla våra nära och kära i generationsboende på en och samma plats ser vi som en viktig del av ett naturligt liv och ett sätt att minska vårt konsumerande av jordens resurser.

Gården vi drömmer om har naturliga förutsättningar för odling, hantverk och annat som kan utföras här och kan tillfredsställa våra basbehov.

Kan vi lära oss att skilja på våra skapade behov och våra verkliga basbehov lämnas mer utrymme för att ha roligt medan vi arbetar och att göra saker ordentligt med en omsorg och kvalitet som idag är så gott som utrotad av ”slit och släng” kulturen.