• Gården

  Välkommen till NutidenWelcome to Nutiden

  Välkommen till Nutiden.se. Detta är en blogg som handlar vår dröm om att bilda ett levande bysamhälle fyllt av odling, hantverk, kultur och gemenskap. Vi önskar här nå ut till fler som har intresse av alternativt leverne i harmoni med naturen. Vi vill skapa en plats där man kan bo hela sitt liv. Med det gamla bondesamhället och dess storfamiljer som förebild där alla generationer finns representerade och alla har sin funktion. Där man kan ha både bostad och arbete, vänner och släktingar. Vi vill skapa förutsättningar för ett friare och mer självförsörjande liv. Det finns en gård till salu som vi vill köpa. Vi behöver finansiera köpet. Gården är…

 • Boende

  Bostäder Vi vill bygga med tanke på hälsa och välmående ur flera aspekter. Mindre enklare bostäder för eget boende med gemensamma byggnader för dusch, bastu, storkök, gästrum, ateljéer och verkstäder ger låga kostnader och tillför gemenskap och tränar oss i samarbete. Att bygga hus som är vackra och passar in i naturen och i landskapet, antingen naturhus med torvtak och lerväggar inspirerade av Earthships och hobbithus, eller mer för bygden traditionella hus är både logiskt och praktiskt. Gamla tekniker som ramverk och kubbhus med lokala material som trä, halm, hampa, kalkbruk och lera ger stadiga hus som håller i längden och naturmaterialen ger ett hälsosamt inomhusklimat och en vacker exteriör.…

 • Odling

  Odling

  Skogsträdgårdsodling Skogsträdgård, betyder inte att man odlar i skogen eller att trädgården skall se ut som en skog. Utan att vi tar lärdom av skogen och planterar växter på ett sätt så att dom naturligt ger varandra skydd, stöd och näring. Perenna och självsående växter på marken varierat med buskar och träd,  ätbara eller med andra viktiga funktioner. Man försöker härma en ungskog och tänka sig hur de olika växterna kan samspela för ultimat avkastning och minimal arbetsinsats. Denna form av odling som även benämns som Agroforestry har visat sig producera stora mängder frukter, bär, nötter och annat ätbart. Skogsträdgård är ett begrepp myntat av engelsmannen Robert Hart som under…

 • Odling

  Mat Det sägs numera allmänt att till och med en gård på över tre hundra hektar endast kan försörja en familj, om ens det. Med dagens jordbrukspolitik där det man odlar inte längre handlar om mat, utan mest är en handelsvara på den internationella marknaden. Familjen i fråga arbetar hårt  med lantbruk och handlar sedan det mesta av sin mat  på affären.  Ser man bara något halvsekel tillbaka i tiden tänker jag att en så stor gård måste ha försörjt säkert  en hundrafemtio personer med mat och övriga förnödenheter. Odling och djurhållning, samlande, jakt och fiske. Allt det här kan ge en hälsosam kost, var och en väljer hur man…