• Gården

    Välkommen till NutidenWelcome to Nutiden

    Välkommen till Nutiden.se. Detta är en blogg som handlar vår dröm om att bilda ett levande bysamhälle fyllt av odling, hantverk, kultur och gemenskap. Vi önskar här nå ut till fler som har intresse av alternativt leverne i harmoni med naturen. Vi vill skapa en plats där man kan bo hela sitt liv. Med det gamla bondesamhället och dess storfamiljer som förebild där alla generationer finns representerade och alla har sin funktion. Där man kan ha både bostad och arbete, vänner och släktingar. Vi vill skapa förutsättningar för ett friare och mer självförsörjande liv. Det finns en gård till salu som vi vill köpa. Vi behöver finansiera köpet. Gården är…