• Odling

    Odling

    Skogsträdgårdsodling Skogsträdgård, betyder inte att man odlar i skogen eller att trädgården skall se ut som en skog. Utan att vi tar lärdom av skogen och planterar växter på ett sätt så att dom naturligt ger varandra skydd, stöd och näring. Perenna och självsående växter på marken varierat med buskar och träd,  ätbara eller med andra viktiga funktioner. Man försöker härma en ungskog och tänka sig hur de olika växterna kan samspela för ultimat avkastning och minimal arbetsinsats. Denna form av odling som även benämns som Agroforestry har visat sig producera stora mängder frukter, bär, nötter och annat ätbart. Skogsträdgård är ett begrepp myntat av engelsmannen Robert Hart som under…

  • Odling

    Mat Det sägs numera allmänt att till och med en gård på över tre hundra hektar endast kan försörja en familj, om ens det. Med dagens jordbrukspolitik där det man odlar inte längre handlar om mat, utan mest är en handelsvara på den internationella marknaden. Familjen i fråga arbetar hårt  med lantbruk och handlar sedan det mesta av sin mat  på affären.  Ser man bara något halvsekel tillbaka i tiden tänker jag att en så stor gård måste ha försörjt säkert  en hundrafemtio personer med mat och övriga förnödenheter. Odling och djurhållning, samlande, jakt och fiske. Allt det här kan ge en hälsosam kost, var och en väljer hur man…