Hantverk

Bevarandet, användandet och utlärningen av gamla hantverkstekniker ser vi som en viktig del av vår bydröm. Vi har bland våra byaspiranter gedigna yrkesmässiga kunskaper i både trähantverk, redskapstillverkning och husbygge samt textil, skinnhantverk, smide och icke minst mathantverk.

Vill vi så kan vi tillverka i stort sett allting vi behöver. Med lera, trä, ull, lin och hampa och metall att återvinna i smedjan kan vi tillverka det mesta. Vi kan tillverka saker som är både vackra och användbara. Vi är lagda åt att gärna använda oss av gamla hantverkstekninker för att skapa saker med en ny design. Detta blir en sevärdhet i sig. Vi tillverkar även mycket som kan vara till försäljning i vår tilltänkta gårdsbutik samt anordnar utställningar, modevisningar och kurser.

Att leva som  slöjdare och hantverkare i dag är något som inte alltid är ekonomiskt gångbart utan har i många fall reducerats till hobbyverksamhet. Hur skicklig man än må vara som hantverkare är möjligheterna att försörja sig på sitt hantverk mycket begränsade om man inte är lärare eller är i byggsvängen. De flesta hantverkare väljer att arbeta deltid med annat för att klara förnödenheterna. Vi väljer att så långt det är möjligt reducera våra levnadskostnader så att vi skall kunna arbeta med det vi älskar. Att göra det med omsorg utan att behöva tänka massproduktion och pressade priser. Genom att tänka självförsörjande besparar vi oss mycket.

Glädjen att med egna händer skapa saker att använda av fina material går inte att mäta i pengar.

Artisanship

We see the preservation, usage and learning of old handcraft techniques as an important part of our village dream.  We have a large body of knowledge in handcrafts among those interested in living in our village.  There are woodworkers, toolmakers and builders.  As well as those interested in textiles and skins, blacksmiths and rugmakers.

It is our aim to self-manufacture that which we use. We can produce most of what we need with some basic materials like clay, wood, wool, flax and hemp. We can even have our smitty recycle metals to create many of the objects we would require.  We are interested in making use of the old techniques to create items with a new design, making wares that are both beautiful and functional.  It is our plan to create enough to sell in our would-be boutique, as well as arrange exhibits, fashion shows and courses.

Living as a woodworker or artisan is not something that is often financially feasible today.  These activities have mostly been reduced to hobby status.  Regardless of how talented someone may be, it is very difficult to make a living based largely on handicrafts unless you teach or go into the building industry.  Most artisans have to work a part-time outside their craft in order to support themselves.  We are working to lower our living costs as much as possible so that we are able to work with that which we love most.  To create with great care and attention to detail without having to think about mass-production or competitive prices.  By creating a self-sustaining way of living, we spare ourselves from having to live in a manner that doesn’t suit us.

It’s hard to put a price on the joy of creating something useful and beautiful with our own hands.