Odling

Mat

Det sägs numera allmänt att till och med en gård på över tre hundra hektar endast kan försörja en familj, om ens det. Med dagens jordbrukspolitik där det man odlar inte längre handlar om mat, utan mest är en handelsvara på den internationella marknaden. Familjen i fråga arbetar hårt  med lantbruk och handlar sedan det mesta av sin mat  på affären.  Ser man bara något halvsekel tillbaka i tiden tänker jag att en så stor gård måste ha försörjt säkert  en hundrafemtio personer med mat och övriga förnödenheter.

Odling och djurhållning, samlande, jakt och fiske.

Allt det här kan ge en hälsosam kost, var och en väljer hur man vill äta och vad man vill ägna sig åt. Veganer, vegetarianer, rawfoodare, stenåldersätare, frukterianer, allätare.. Många är preferenserna. Detta kan vara något som små bybildningar kan kretsa kring och hur vi fördelar oss i kollektiva kök eftersom maten är något av det viktigaste vi ägnar oss åt.

Att vi är vad vi äter är förstås en sanning med modifikation, men att vi påverkas starkt av vad vi stoppar i oss är en självklarhet som inte kan förnekas. Att lära oss om vår kost och näringslära är den största friskvårdsinsats vi kan göra. Otaliga är de historier om dödligt sjuka som botats endast genom att ändra sin kost.

Människorna på den Japanska ön Okinawa är ett exempel på hur vår livsstil påverkar vår hälsa. Befolkningen på Okinawas föda består av den mat de själva odlar ekologiskt och den fisk de fångar i havet. De använder sig av gammaldags metoder och går och cyklar när dom skall någonstans, bilar är väldigt ovanligt. De flesta av dessa öbor blir långt över hundra år gamla, har inga av de sjukdomar som är så vanliga här i västerlandet. Kvinnorna har aldrig hört talas om klimakteriebesvär och de sägs att dom är sexuellt aktiva väldigt långt upp i åldrarna. Med andra ord, dom äter naturligt och ekologiskt, dom är fysiskt aktiva och dom har roligt. Följden av detta är att de är otroligt friska. Man har gjort studier på vad som händer med deras barn när de lämnar ön för att flytta till fastlandet och anammar den västerländska livsstilen och inom förvånansvärt kort tid så har de dragit på sig alla de sjukdomar och symptom som drabbar oss andra här.

Historien om Okinawaborna säger allt. I stället för att foga in oss i ett oeffektivt system av rädsla för att inte klara oss när vi blir sjuka eller gamla kan vi själva ta ansvaret för vår hälsa genom att äta bra mat och röra på oss och bespara kommun och landsting stora kostnader för att vårda oss.

Omställning av det konventionella lantbruket.

Får vi vår gård tänker vi oss en stegvis omställning av det konventionella jordbruket. Från att de första åren ställa om från kemikaliebaserat till ekologiskt, dock fortfarande med traktor, att odla närings rika grödor att plöja ner i jorden för att åter ge den liv. -Till att en bit i taget börja arbeta för hand och med hästar  i den takt vi är redo. En liten åkerlapp i taget vill vi även odla upp Skogsträdgård med bär, frukt och perenna ätbara växter och även mellan små åkerlappar tror vi att det är viktigt med en artrikedom som främjar bin, fjärilar och andra insekter som pollinerar och har andra viktiga funktioner som man har missat i det moderna jordbrukets effektivisering. Det kommer dessutom att vara vackert att se på och ge nya intressanta boplatser för oss människor.

 Food

In general, it is said that a farm of over 300 hectares can support only one family, if that.  With todays agricultural policies, that which is cultivated is considered more as merchandise in the international market and isn’t really about food and feeding people.  Farming is hard work and the families involved end up buying most of their food at the market.  If we look back in time only about 50 years, that large farm more than likely sustained about 150 people with food and other necessities.

Agriculture, pastoralism, hunting, gathering and fishing

All this can contribute to a varied and healthy diet.  Each individual chooses how they eat and how they engage themselves.  Vegans, vegetarians, rawfoodists, paleo/primal followers, fruitarians and those who eat it all… the options are endless.  These preferences can be something that small cluster villages are based upon or how we share a collective kitchen since food preparation is one of the most important activities we spend our time on.

That we are what we eat is of course a truism.  We are strongly affected by what we put in our bodies.  Learning about nutrition is the biggest contribution we can make to our health and well-being.  There are countless stories about how supposedly incurable diseases have been cured by a change in diet.

The people of Okinawa are one example of how lifestyle affects health.  The population on Okinawa live on the food that they farm organically and the fish they catch in the sea.  They use old-fashioned methods to obtain their food and transport themselves around (walking and bicycling).  Cars are rare.  Most of the islanders live to be well over 100 years old and stay active all that time.  They don’t have any of the diseases associated with ageing that are so common in the western world.  Women there haven’t even heard about menopause difficulties and are known to be sexually active well into their crone years.  In other words, they eat naturally, stay physically active and have fun.  The result of all this is that they are incredibly healthy.

Studies have been conducted upon those people that move to the mainland and adapt a more western lifestyle.  They’ve found that within a surprisingly short time, the disease demographics match those of the rest of the western world (thereby eliminating genetic causes of the islander’s good health).

The example of the Okinawans says it all. Instead of resigning ourselves to a life of fear about ageing and the ‘inevitable’ diseases that come with it, we can take responsibility for our own health and well-being by eating healthy food and staying active. Not to mention saving a lot of government money that would have been used to take care of us in our diseased, old age.  (Money better spent elsewhere maybe?)

Revamping conventional farming methods

Our group is planning a gradual conversion from the conventional farming methods being used today.  Right from the beginning, we are going to switch from chemical-based farming to organic farming. First by cultivating nutrient-rich sprouts to be recycled back into the ground in order to re-establish a healthy, living soil.  We plan to wean off the petroleum-based farm machines and gradually start farming by ‘hand and horse’ methods.

We wish to incorporate Agroforestry where we cultivate parcels of land with fruits, berries and other perennial edibles.  We also feel it is important to further biodiversity by incorporating bees, butterflies and other pollinating insects into our farming methods.  Something that modern farming is missing due to its focus on streamlining production. And as a bonus, all this will create beautiful landscape and interesting new places for us people to live.

4 kommentarer

 • Carl

  Det kemiska jordbruket gödslar med NPK för storköpsmarknader där kunder handlar med ögonen. NPK skapar färger och storlek men inte doft, smak eller den del av näringsblandningen som ger en naturlig mättnadskänsla (har ätit nog). Dom här mikro-närsalterna dras ut jordarna och tillsätts inte bara för att vi gödslar med djurspillning då djuren ofta äter hö eller annat som också odlats med konstgödsel… det kan bli en långsam process att återskapa bördig jord …

  • Johanna Hofring

   Jovisst, vi för sätta oss in i vad som är bästa gröngödslingen och remineralisering och allt vad annat vi kan arbeta med, det är ju 90 hektar åkermark, all kunskap och tips är välkomna.
   Tack,
   Johanna

  • Johanna Hofring

   Hej Harald! Javisst vi täckodlar här hemma, jag har aldrig odlat på något annat sätt, så jag har nog tagit det förgivet, tack för påminnelsen!
   Mvh
   Johanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *